Consultas técnicas

L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) té en funcionament l’Oficina d’Atenció a l’Agricultor, una unitat per a l’atenció tècnica als llauradors i ramaders. Esta ubicada en les instal·lacions de l’IVIA, en la localitat de Moncada. En aquesta Oficina s’atenen les consultes puntuals respecte a temes tècnics que es plantegen, així com s’arrepleguen els suggeriments respecte a assumptes d’interés. Les respostes a les consultes són ateses i preparades pels investigadors o els tècnics de transferència. L’accés a aquest servei es pot realitzar personant-se en l’oficina, prèvia cita, o a través del correu electrònic informacionivia@gva.es i del telèfon 96 342 42 22 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

Menú